تشک ویونا آرین

1
2
3
4
5
6
 1. اسفنج مموری فوم به ضخامت ۹ سانتی متر
 2. اسفنج دانلوپ ۴۵ کیلویی
 3. اسفنج مموری فوم به ضخامت ۳ سانتی متر
 4. اسفنج ۲ سانتی متری موج دار
 5. لایه ضد بو و ضد عرق
 6. پارچه گردبافت پنبه دوزی شده
ضمانت

این محصول دارای ۸ سال ضمانت می باشد.

 • ابعاد ۹۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۲۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۴۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۶۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۸۰×۲۰۰
 • ابعاد ۲۰۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰