باکس کشودار

این باکس دارای کلاف فلزی با مقاومت بالا بوده و در یک طرف آن دو کشو طراحی شده است. جنس کشوها از MDF بوده، این باکس در اندازه های دونفره در هر دوطرف، دو ردیف کشو (مجموعا چهارکشو) تعبیه شده است.

  • ابعاد ۹۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۲۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۴۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۶۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۸۰×۲۰۰
  • ابعاد ۲۰۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰