باکس جکدار

کلاف این باکس دوبل فلزی بوده و جنس آن از آهن می باشد رویه آن مخمل بوده و طبقه روی آن از آهن و MDF می باشد که به صورت عمودی بالا رفته تا از فضای داخل آن که به عمق ۲۰ سانتی متر است استفاده کنید.

  • ابعاد ۹۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۲۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۴۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۶۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۸۰×۲۰۰
  • ابعاد ۲۰۰×۲۰۰
  • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰