تشک ویونا پرنس

1
2
3
4
5
6
تشک ویونا پرنس
 1. اسفنج نگهدارنده دیواره
 2. فنر متصل
 3. ترموفلت ۱۸۰۰ گرمی
 4. اسفنج روی فنر ۲ سانتی متری
 5. لایه ضد بو و ضد عرق زیر پارچه
 6. پارچه گرد بافت ۱۰۰% پنبه دوزی شده
ضمانت

این محصول دارای ۳ سال ضمانت می باشد.

 • ابعاد ۹۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۲۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۴۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۶۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۸۰×۲۰۰
 • ابعاد ۲۰۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰