تشک ویونا ورنا

1
2
3
4
5
6
7
 1. اسفنج نگدارنده دیوراه
 2. تیغه های اسفنج متراکم
 3. فنر متصل دوبل
 4. ترموفلت ۱۸۰۰ گرمی
 5. اسفنج ۳ سانتی متری
 6. لایه ضد بو و ضد عرق
 7. پارچه گردبافت پنبه دوزی شده
ضمانت

این محصول دارای ۴ سال ضمانت می باشد.

 • ابعاد ۹۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۲۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۴۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۶۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۸۰×۲۰۰
 • ابعاد ۲۰۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰