تشک ویونا ویسکوفوم

1
2
3
4
5
6
7
 1. اسفنج نگهدارنده
 2. فنر پاکتی منفصل کوتاه و بلند (لفاف)
 3. ترموفلت ۱۸۰۰ گرمی
 4. اسفنج ۴۰ کیلویی
 5. لایه ضد بو و ضد عرق
 6. پارچه گردبافت پنبه دوزی شده
 7. کپسول تهویه هوا
ضمانت

این محصول دارای ۷ سال ضمانت می باشد.

 • ابعاد ۹۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۲۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۴۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۶۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۸۰×۲۰۰
 • ابعاد ۲۰۰×۲۰۰
 • ابعاد ۱۰۰×۲۰۰